Informacja o trwałości projektu
"Pomorskie Dzieciom"

Fundusze Europejskie

 

  Informacja o trwałości projektu „Pomorskie Dzieciom”

  W związku z zakończeniem realizacji projektu „Pomorskie Dzieciom”, który był współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Kłaninie otrzymała Grant na ww. Projekt na podstawie umowy nr 12/U-ROPS-EFS/2021). Grant realizowany był w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r. przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Kłaninie. Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do dalszej realizacji wsparcia w okresie od 01.07.2023r. do 31.07.2025r. (tj. 25 miesięcy), w zakresie organizacji:
  -  Specjalistyczne wparcie psychologiczne i psychiatryczne,
  - Warsztaty dla wychowawców z zakresu praktycznych aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniu traumy,
  - Warsztaty dla wychowawców z zakresu praktycznych aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami hiperkinetycznymi oraz zagrożonymi eksperymentalnym zażywaniem środków psychoaktywnych),
  - Superwizja i warsztaty edukacyjne dla kadry pedagogicznej,
  - Superwizja dla kadry pracującej bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.
  Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji grantu: 14.
  W przypadku wystąpienia popytu na ww. usługi, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest gotowa do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości.