Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i nr 2 w Kłaninie

Placówki nr 1 i nr 2 dysponują 14 miejscami dla dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia. Zadaniem tych Placówek jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom oraz młodzieży pozbawionej trwale lub okresowo opieki rodziny własnej. Placówki te realizują zadania przewidziane dla placówki, łączą dzienne i całodobowe działania terapeutyczne socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę. Organizują dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki i starają się w miarę możliwości zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci. Przygotowują również młodzież do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Obie Placówki wspomagają proces usamodzielniania a także wspierają wychowanków po ich opuszczeniu.
Misją Placówek jest dążenie i dołożenie wszelkich starań aby każde z dzieci, które do nas trafiło mogło z czasem powrócić do rodziny naturalnej.