Podziękowanie dla sponsora

Dziękujemy Panu Mateuszowi Delingowi za przekazanie telewizora dla placówki w Kłaninie.